Outdoor assesment centrum

Diagnostická metóda v oblasti tímovej spolupráce zameraná na ohodnotenie ľudského potenciálu.

Obohacuje klasické hodnotenie pomocou psychodiagnostických testov.

Bezprostredné a okamžité reakcie účastníkov, interakcie jednotlivcov v skupine (tímové role, riadenie skupiny, reakcie v strese, ...), prejavenie sociálnych zručností účastníkov.

Testové položky rozširuje o riešenie problémových úloh, tímové úlohy, strategické hry, challenge.

Pozorovanie niekoľkými skúsenými hodnotiteľmi zvyšuje validitu metódy.

Diskrétnosť a zabezpečenie údajov sú samozrejmosťou.

Určenie: pri výbere kandidátov, na ohodnotenie potenciálu zamestnancov.

Trvanie: 2 - 4 dni
Počet účastníkov: 6 - 12