Tímlídri - riadiaci pracovníci

Z našej viacročnej skúsenosti v oblasti tréningu typu outdoor manažment sme vytipovali 10 základných zručností tímového lídra, ktoré sú vhodné pre manažérov.

Balíček tréningov je uvádzaný v kombinácii metódy indoor a outdoor, kde každý z modulov je samostatný a sú naň naviazané ďalšie moduly.

Program každého kurzu je interaktívny a založený na praktickom ?učení sa zážitkom?.
Pozostáva zo simulácií, cvičení a videoanalýzy, po ktorých nasleduje spoločný rozbor. Cieľom je pretavenie zážitku do aplikovateľnej skúsenosti a jeho zarámcovanie do každodennej praxe. Súčasťou kurzov sú aj krátke teoretické vstupy z oblasti najnovších poznatkov v manažmente, tie sú následne prakticky overované a precvičované.

Dĺžka trvania: 2 - 3 dni

Počet účastníkov: 6 - 12