Akreditácia

 

Od roku 2005 sme držiteľmi akreditácie Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre vzdelávaciu aktivitu

Rozvoj sociálnych a manažérskych zručností prostredníctvom interaktívnej outdoor metodiky.

V rámci tejto vzdelávacej aktivity sú akreditované jednotlivé predmety:

  • Teambuilding
  • Leadership
  • Problematika stresu
  • Riešenie konfliktov a vyjednávanie
  • Komunikácia ? prezentácia na verejnosti
  • Rozvoj predajných zručností (v tímoch predajcov)

Cieľovou skupinou tejto vzdelávacej aktivity sú:

jednotlivci aj pracovné tímy na rôznych úrovniach štruktúry organizácií, s rôznou dĺžkou existencie, z rôznych odborov činnosti. Vzdelávací model ponúka základnú bázu poznatkov a zručností využiteľných pre prácu tímu, je možné ho uplatniť pre tím na akomkoľvek stupni rozvoja a bez ohľadu na odborné resp. pracovné zameranie. Jednotlivcom umožňuje model reflexiu vlastného fungovania v tíme a tiež im vytvára bázu spomínaných vedomostí a zručností pre vytvorenie tímu ? do budúcnosti.

Konkretizácia cieľovej skupiny: manažéri v ziskovom i neziskovom sektore, pracovníci v rôznych tímoch (členovia rôznych pracovných skupín), pracovné tímy (ziskový/neziskový sektor + verejná správa)