História

 

Niektoré z historických míľnikov

2009

Štúdio zážitku - Outward Bound Slovensko sa stalo spoluzakladateľom spoločnosťi Štúdio zážitku s.r.o. zameranú najmä na firemnú klientelu. Združenie sa orientuje hlavne na nekomerčné aktivity. Obe organizácie spolupracujú hlavne na personálnej báze.

2006

Štúdio zážitku sa stáva členom česko-slovenského Profesijného združenia zážitkového vzdelávania.

Úzko spolupracujeme s organizáciou Orbis Institute na jedinečných projektoch pracovnej motivácie Rómov a žien po materskej dovolenke podporovaných fondom EQUAL.

Štúdio zážitku o.z. úspešne realizuje projekt Malý princ so zmiešanou skupinou mladých ľudí z gymnázija na Mokrohájskej ulici v Bratislave.

2005

Organizujeme kurz pre žiakov školy, ktorá bola cieľom teroristického útoku v Beslane.

Štúdio je hlavným partnerom ceny HR Oscar na konferencii Trenkwalder - Nové trendy v personálnom manažmente 2005.

Získali sme akreditáciu Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

2003

Organizujeme projekt Leadership pre mladých lídrov z organizácie Outward Bound Veľká Británia.

2002

Organizujeme prvý z 21 dňových expedičných kurzov Castle of Experience pre Outward Bound Singapore.

2001

Zrodil sa na Slovenku jedinečný projekt Supertrieda.

2000

Prebieha prvý z kurzov dlhodobého projektu Leto na hran(i)e zameraného na rozvoj sociálnych zručností detí a mládeže z detských domovov.

Na pôde Štúdia zážitku o.z. vzniká filmový festival Hory a mesto.

1998

Štúdio predstavuje novú verziu využitia metódy outdoor v rámci centier pre assesment.

1997

Štúdio zážitku o.z. získava permanentnú licenciu Outward Bound s celosvetovou platnosťou a mení svoj názov na Štúdio zážitku - Outward Bound Slovakia.

1996

Štúdio organizuje prvý z dvojtýždňových kurzov Interface pre účastníkov z Európy a východnej Ázie podporovaných nadáciou OSF.

1995

Štúdio zážitku o.z. sa stalo držiteľom dočasnej licencie Outward Bound

Predstavili sme prvé kurzy typu outdoor management training na Slovensku

Ako prví realizujeme na Slovensku projekty hnutia GO! zamerané na vytvorenie vzťahov a väzieb medzi žiakmi a pedagógmi školy ešte pred vstupom do školských lavíc.

1994

Štúdio získalo prvé z grantov na svoju činnosť od nadácie Open Society Fund a Holandskej ambasády.

Štúdio realizuje prvý z dnes už tradičných expedičných skialpinistických kurzov Zimná cesta.

1993

Štúdio zážitku vzniklo a bolo zaregistrované ako nadácia 18. novembra 1993 - práve v tom roku, keď bolo rozdelené Československo na dva samostatné štáty. Tak po 16 rokoch spoločnej existencie vtedy ešte československej Prázdninovej školy Lipnice (PŠL) - Outward Bound Československo vznikla samostatná organizácia na Slovensku. Hlavným cieľom nadácie bolo založenie organizácie, ktorá bude zameraná na zážitkovú výchovu v prírode a ktorá bude stavať na tradícii PŠL a jej koncepcii výchovy v prírode a tiež na filozofii Kurta Hahna a tradícii Outward Bound vo svete.