SURVIVAL ACADEMY - winter edition

 

 

 

 

 

 

 

Či už si to priznáme alebo nie, sme súčasťou prírody a rovnako príroda je súčasťou nás samotných. Práve preto je oddych, ale aj pohyb v prírode vždy trochu odlišný od aktivít v meste. O zimnej prírode to platí dvojnásobne. Na prvý pohľad sa zdá len ako nevľúdne územie.
Na druhej strane však práve vďaka svojej drsnosti nám umožňuje lepšie odpútať sa od seba samých (vlastného ega) a zamerať sa na pozorovanie okolia a prírodných zákonov, ktorých znalosť je nevyhnutná pre bezpečný pobyt v prírode. Príroda je v podstate neutrálna.
V praxi to znamená, že zatiaľ čo civilizovaný človek chápe pobyt v extrémnych podmienkach ako boj o prežitie, domorodec – Eskimák, alebo Indián kmeňa Čukči - chápe pobyt v prírode ako snahu žiť v harmónií s daným prostredím. Prvým predpokladom pre takýto vzťah človeka s prírodou je pochopenie zákonov prírody, t.j. snažiť sa nepretvárať prírodu na svoj obraz, nebojovať proti nej, ale skôr sa snažiť jej prispôsobiť.

 

Zručnosti naučené počas kurzu:

  • zakladanie ohňa v obtiažnych situáciách
  • prenocovanie v zime (stavba prístrešku, záhrab, chata, tepelná izolácia, atď.)
  • orientácia v teréne a určovanie ideálnej trasy pochodu bez mapy, kompasu a iných moderných pomôcok
  • zvládanie kritických situácií (zranenia, nedostatok potravy, prechod rizikových, alebo potenciálne rizikových miest, atď.)
  • zabezpečenie a príprava jedla
  • stopovanie a alternatívny lov zvery
  • škola funkčných uzlov
  • ako sa efektívne pohybovať v rôznych terénoch (od hustého lesa, až po veľké pláne s rôznou kvalitou snehu)

- V prvý deň poobede sa stretneme na útulnej chatke, v ktorej prebehne krátka teoretická príprava na nasledujúce dni pobytu v divočine.V rámci prezentácie jednotlivých aktivít budú mať účastníci ako aj lektori možnosť spoznať sa navzájom.

- Na druhý deň ráno opúšťame pohodlie chatky a absolvujeme presun do celkovo neznámeho prostredia. Nebudete vedieť kde ste, ani kadiaľ sa ide domov. Dostanete od nás iba inštrukcie, čo ďalej robiť a ako sa prispôsobiť pobytu v prírode tak, aby ste v rámci vašich obmedzených možností dosiahli čo možno najväčšie pohodlie počas presunu a pobytu v prírode. Po úvodných pokynoch už nasleduje len putovanie s našimi inštruktormi a nadobúdanie vlastných skúseností pomocou pragmatického systému: pokus-omyl. Presun na štartovnú pozíciu robíme štandardne autom po neštandartných trasách.

Termín: dohodou,
( ohľadom voľného termínu sa informujte na tel. čísle: 0915 775 945 alebo emailovej adrese: bivakovanie@studiozazitku.sk )

 

Lokalita: Rakúsko / Slovensko

 

Varianty (obtiažnosť) kurzu:
Kurz “Zimný pobyt v prírode“ je možné zažiť v 3 variantách:

1. Ochutnávka zimy - jednodňová akcia, bez prespania, venuje sa len niektorým zručnostiam. Ideálna voľba pre tých, ktorý si chcú len vyskúšať základné zručnosti pobytu v prírode.

2. Zimné dobrodružstvo – viacdňová akcia, počas ktorej súhrnne zažijete jednotlivé zručnosti vhodné na pobyt v prírode a zároveň spoznáte krásu zimnej prírody.

3. Mission impossible (Extrémna situácia) – podujatie, v rámci ktorého budete mať možnosť otestovať si väčšinu zručností potrebných na prežitie v extrémnych podmienkach. Celý priebeh akcie prebieha za akýchkoľvek poveternostných podmienok.

 

 

V prípade úspešného splnenia zálesáckych úloh dostanete na záver kurzu diplom o absolvovaní pobytu v zimných podmienkach a bude Vám však prípomínať vaše autentické skúsenosti nadobudnúté v zimnom prostredí.

Dodatočná informácia pre záujemcov o kurz:

Častokrát sú obsahom rôznych survival kurzov aj činnosti súvisiace s vojenským výcvikom ako napríklad strieľanie zo zbraní, prežitie v zajatí, špionážna činnosť či techniky boja. Tieto vojenské techniky sa v našich kurzoch nenachádzajú.

Cena: zavisí od počtu zúčastnených a doplnkových služieb