Motivačné kurzy zamestnanosti

Na základe našich skúseností zo spolupráce s organizáciou Orbis Institute sme zorganizovali už viac ako 20 motivačných tréningov zamestnanosti pre Rómov a ženy po dlhodobej materskej dovolenke.

Naše tréningy v menej rozvinutých regiónoch Slovenska absolvovalo viac ako 200 účastníkov a získali zručnosti a znalosti v oblastiach:

  • individuálneho komunikačného verbálneho a neverbálneho prejavu účastníkov,
  • komunikačných a prezentačných zručností potrebných pri hľadaní práce,
  • zvládania trémy pri vystupovaní na verejnosti,
  • práv a povinností zamestnanca a zamestnávateľa.