Práca s mládežou so špeciálnymi potrebami

Štúdio zážitku sa od svojho začiatku zameriava na mladých ľudí a ich sociálne zručnosti. Jednou z cieľových skupín je mládež z detských domovov.
Bežný režim práce v strediskách výchovy mládeže je nastavený tak, že deti majú zabezpečené všetky potreby a potrebnú starostlivosť nutnú pre danú životnú etapu. Nie sú však vedení k žiadnej samostatnosti, zodpovednosti za reálne rozhodnutia a z nich vyplývajúce dôsledky. Následkom je ich vlastná pasivita a očakávania, že všetko bude riešené za nich a bez nich. Nie sú vôbec pripravení na fungovanie v reálnom živote, na riešenie drobných praktických problémov, na orientáciu v zložitom svete plnom nástrah a lákavých ponúk.

Naša práca vedie k získaniu:
? zodpovednosti za seba samého, za následky svojich rozhodnutí a činov,
? skúseností s riešením situácií, ktoré nie sú obsahom učebných osnov,
? dôvery vo vlastné sily a schopnosti,
? zručností dôležitých na začlenenie sa do spoločnosti (v zamestnaní, v rámci komunity...).

Zástupcami realizácie týchto cieľov sú projekty: Leto na hran(i)e: od roku 1999 do dnes

 

Za hranicami všednosti: od roku 2006