Darujte 2 % Štúdiu zážitku

 

Milí priatelia!

Skúsili ste niekedy prekročiť vlastné hranice, zdolať prekážku, spraviť krok do neznáma? Poznáte ten oslobodzujúci pocit z víťazstva nad sebou samým?

My áno.

A spolu s nami mnoho detí, mladých ľudí i dospelých - účastníci našich kurzov či projektov. Štúdio zážitku - Outward Bound Slovensko pomáha ľuďom pri hľadaní hlbšieho vzťahu k sebe, k druhým i okolitému svetu už viac než 20 rokov. A chceme pomáhať ďalej!

Aj v roku 2015 pripravujeme množstvo krásnych projektov. Aby sa však stali skutočnosťou, potrebujeme vašu pomoc.

Ako darovať 2 % z daní na podporu našej činnosti:

 

Ak ste zamestnanec

1. Požiadajte zamestnávateľa

Do 15. 2. 2016 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

2. Výpočet

Z Potvrdenia o zaplatení dane si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% (3%) z Vašej zaplatenej dane.
Pracovali ste v roku 2015 v našej organizácii ako dobrovoľník minimálne 40 hodín?
Radi vám vystavíme o tom vystavíme potvrdenie!
S týmto potvrdením nám môžete poukázať až 3% z Vašej zaplatenej dane.
Vypočítajte si 3% z Vašej zaplatenej dane.

Nepracovali ste v roku 2015 v našej organizácii ako dobrovoľník?
Vypočítajte si 2% z Vašej zaplatenej dane.
Môžete nám poukázať 2% z Vašej zaplatenej dane, ak táto suma minimálne 3,32 €.
A staňte sa našim dobrovoľníkom v roku 2016.

3. Vyhlásenie

Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie.
Do Vyhlásenia napíšte naše údaje a sumu, ktorú nám chcete poukázať.
Údaje našej organizácie, ktoré potrebujete uviesť sú:

(meno) Štúdio zážitku – Outward Bound Slovensko
(sídlo) Mozartova 2/c, 811 02 Bratislava
(právna forma) občianske združenie
(IČO) 31771246

Ak poukazujete 3%, povinnou prílohou k daňovému priznaniu je potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

4. Nezabudnúť odovzdať

Obe tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením) doručte do 30. 4. 2016 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

5. Ďakujeme Vám!

 

Ak si podávate daňové priznanie sami

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2016:

1. Výpočet

Pracovali ste v roku 2015 v našej organizácii ako dobrovoľník minimálne 40 hodín?
Radi vám vystavíme o tom vystavíme potvrdenie!
S týmto potvrdením nám môžete poukázať až 3% z Vašej zaplatenej dane.
Vypočítajte si 3% z Vašej zaplatenej dane.

Nepracovali ste v roku 2014 v našej organizácii ako dobrovoľník?
Vypočítajte si 2% z Vašej zaplatenej dane.
Môžete nám poukázať 2% z Vašej zaplatenej dane, ak táto suma minimálne 3,32 €.
A staňte sa našim dobrovoľníkom v roku 2016.

2. Vyplňte daňové priznanie

V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) percent z dane v prospech 1 prijímateľa.
Údaje našej organizácie, ktoré potrebujete uviesť sú:

(meno) Štúdio zážitku – Outward Bound Slovensko
(sídlo) Mozartova 2/c, 811 02 Bratislava
(právna forma) občianske združenie
(IČO) 31771246

Ak poukazujete 3%, povinnou prílohou k daňovému priznaniu je potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

3. Nezabudnúť odovzdať

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad.
V tomto termíne treba tiež zaplatiť daň z príjmov.
Daňový úrad má po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali v náš prospech.

4. Ďakujeme Vám!