Otvorený kurz_Komunikácia s médiami I., II., 5., 6. 10.2010

Kurz pre ľudí, ktorí majú na starosti prácu s médiami zameraný na rôzne aspekty – tvorbu komunikačného plánu, prípravu mailing listu, vytváranie tlačových materiálov a publikačných článkov pre rôzne médiá, prípravu tlačovej konferencie, spôsob oslovovania a komunikácie novinárov, správanie sa pred kamerou, komunikáciu s nepríjemnými partnermi.

Rozsah: 1 pracovný deň
Dátum a miesto konania: 5.10.2010 KsM I., 6.10.2010 KsM. II., Bratislava
Cena: 99 eur
(Pri absolvovaní 2 kurzov zľava 5%, pri absolvovaní 3 kurzov 10%.)

Práca s textami, ktoré používate vo vlastných textoch a brožúrach

- ako chceme prezentovať – kto sme, čo robíme, ako chceme vyzerať
- vytipovanie najzaujímavejších potenciálnych mediálnych výstupov
- zložky písomného prejavu, postup písania materiálov, štýl
- písanie „dokonalej“ informácie z projektu
- príprava powerpointovej prezentácie

Čo novinári chcú

- spôsob práce, plánovania v redakciách, hierarchia + ako a kedy kontaktovať novinárov
- slovenský mediálny trh: printové médiá, týždenníky, rádiá so spravodajskými a publicistickými reláciami, televízie celoštátne aj lokálne
- mailing list – tipy + úloha do ďalšieho kurzu – jeho tvorba
- novinárske žánre najčastejšie využívané v spravodajstve a publicistike
- opravy v médiách, písanie opráv pre rôzne druhy médií
- ako udržiavať kontakt s médiami
- tvorba komunikačného plánu so zameraním na rôzne druhy médií
- ako vytvoriť pozitívny obraz
- hľadanie komunikačných ciest s novinármi

Špecifiká komunikácie s rôzne zameranými médiami: denníky, ostatná tlač, rádiá, televízie

- práca s konkrétnym textom – zmena štylizácie pre rôzne cieľové skupiny
- najdôležitejšie pravidlá práce printových/audiovizuálnych novinárov
- výber informácií, stanovovanie priorít a príprava na rozhovor s novinárom podľa toho, z akého média prichádza

Ako sa pripravuje tlačová konferencia

- príprava tlačových materiálov
- výber a príprava hostí
- organizácia novinárov
- štruktúra a priebeh tlačovky
- hodnotenie tlačovky

Odborné vedenie:

Mgr. Marie Stracenská: lektorka, konzultantka, žurnalistka. V súčasnosti je vedúcou vydania hlavnej spravodajskej relácie TV Markíza. Pôsobí v Štúdiu zážitku od r. 1994 a špecializuje sa na komunikačné a tvorivé aktivity a téningy.

Kurz je možné zorganizovať aj pre uzavreté skupiny, kde obsah, termín a miesto prispôsobíme požiadavkám klienta. Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa. V prípade záujmu zorganizujeme kurz v akomkoľvek meste.

„Školenia nemusia byť drahé aby boli dobré.“