Otvorený kurz_Manažment času (Time management) 19.10.2010

Ovládnuť svoj čas, naučiť sa ho riadiť a vyžívať, patrí k základným manažérskym praktikám a efektívne hospodárenie s časom je dôležitým predpokladom úspešnosti manažéra. Úspešnosť závisí od toho čo robíme, ako to robíme a kedy to robíme z pohľadu riadenia času. Úspešní manažéri robia správne veci, robia ich dobre a v správnom čase. Kurz je zameraný na hľadanie a pomenovanie osobných priorít a naučenie sa správne hospodáriť s časom.

Rozsah: 1 pracovný deň
Dátum a miesto konania: 19.10.2010, Bratislava
Cena: 99 e
(Pri absolvovaní 2 kurzov zľava 5%, pri absolvovaní 3 kurzov 10%.)

Témy:

1. Časový manažment
2. Práca v tíme
3. Vzťah k nadriadeným, partnerom
4. Vybavovanie firemnej korešpondencie
5. Porady
6. Základy správnej komunikácie
7. Telefonická komunikácia

Odborné vedenie:

Mgr. Marie Stracenská: lektorka, konzultantka, žurnalistka. V súčasnosti je vedúcou vydania hlavnej spravodajskej relácie TV Markíza. Pôsobí v Štúdiu zážitku od r. 1994 a špecializuje sa na komunikačné a tvorivé aktivity a téningy.

Kurz je možné zorganizovať aj pre uzavreté skupiny, kde obsah, termín a miesto prispôsobíme požiadavkám klienta. Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa. V prípade záujmu zorganizujeme kurz v akomkoľvek meste.

„Školenia nemusia byť drahé aby boli dobré.“