Otvorený kurz_Písomná komunikácia s klientom_21.10.2010

Práca so slovom, úprava terminológie podľa požiadaviek firmy. Projekt môže pokračovať individuálnymi konzultáciami o konkrétnych listoch spoločnosti.
Tréning by bol naplnený teoretickými blokmi prekladanými aktívnymi vstupmi - prácou účastníkov s komentárom lektora. Účastníci by rozoberali už existujúcu korešpondenciu so zákazníkmi a modelovo by vytvárali novú – presne takú akú robia v reálnom zamestnaní. Venovali by sme sa jej rozboru a možným úpravám. Listy klientom, ktoré by sme rozoberali, by boli reálne – písomná komunikácia rôznych spoločností so svojimi klientmi. Súčasťou tréningu by boli písomné podklady pre účastníkov, ktoré by dostali v jeho priebehu.

Rozsah: 1 pracovný deň
Dátum a miesto konania: 21.10.2010, Bratislava
Cena: 99 e
(Pri absolvovaní 2 kurzov zľava 5%, pri absolvovaní 3 kurzov 10%.)

Témy:

1. Kto je klient, ktorému píšem, aké sú jeho potreby, oblasť pôsobenia, čo mu môžem ponúknuť ako profit + skombinovanie záujmov spoločnosti a záujmov klienta
2. Práca s predošlými listami klientom – pozitíva a negatíva
3. Správne a nesprávne slová
4. Tvorivý prístup k úradnej korešpondencii
5. Odbornosť textu, verzus zrozumiteľnosť pre bežného klienta
6. Emócie a písomná komunikácia
7. Záujem klienta verzus záujem spoločnosti

Odborné vedenie:

Mgr. Marie Stracenská: lektorka, konzultantka, žurnalistka. V súčasnosti je vedúcou vydania hlavnej spravodajskej relácie TV Markíza. Pôsobí v Štúdiu zážitku od r. 1994 a špecializuje sa na komunikačné a tvorivé aktivity a téningy.

Kurz je možné zorganizovať aj pre uzavreté skupiny, kde obsah, termín a miesto prispôsobíme požiadavkám klienta. Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa. V prípade záujmu zorganizujeme kurz v akomkoľvek meste.

„Školenia nemusia byť drahé aby boli dobré.“