Teambuilding - rozvoj pracovných kolektívov

 

V roku 1995 sme na slovenskom trhu zaviedli pojem outdoor teambuilding. Od tej chvíle prešlo už viac ako desať rokov a tento pojem sa stal využívanou metódou pri práci s ľuďmi ako v biznise, tak aj v treťom sektore. Desať rokov prebiehal aj rozvoj tohoto produktu.

Štúdio zážitku verí, že teambuilding je možné využiť ako nástroj rozvoja jednotlivcov a tímov, ale nie je ho možné použiť ako cieľ alebo ako nástroj mimo procesu rozvoja pracovného kolektívu.

Taktiež veríme, že teambuilding je efektívny iba v tom prípade, ak je opakovaný, pretože zmenu postojov alebo procesov je možné zaznamenať len po istom časovom období.

Programy tréningov a teambuildingov sú šité na mieru. Vychádzajú z rozboru situácie vo firme a potrieb klienta. Výsledky rozboru sú podkladom pri formulácii konkrétnych cieľov tréningu a vytváraní scenára programu.

Po skončení kurzu je vypracovaná záverečná správa, ktorá popri údajoch o programe a fotodokumentácii obsahuje aj hodnotenie lektorov a trénerov smerom k skupine.

Trvanie: 2 - 5 dní.
Počet účastníkov: 4 a viac