Tímlídri - riadiaci pracovníci

 

Verejná správa je často vystavovaná príliš rýchlym a nekoncepčným zmenám, ktoré znamenajú nápor na kvalitu tímových lídrov a ich zručnosti.

 

Z našej viacročnej skúsenosti v oblasti outdoor manažment tréningu sme vytipovali deväť základných zručností tímového lídra, ktoré boli upravené pre vedúcich pracovníkov odborov a vedúcich sekcií alebo projektových tímov.

 

Balíček tréningov je uvádzaný v kombinácii metódy indoor a outdoor, kde každý z modulov je samostatný a sú naň naviazané ďalšie moduly.

 

Program každého kurzu je interaktívny a založený na praktickom ?učení sa zážitkom?.
Pozostáva zo simulácií, cvičení a videoanalýzy, po ktorých nasleduje spoločný rozbor. Cieľom je pretavenie zážitku do aplikovateľnej skúsenosti a jeho zarámcovanie do každodennej praxe. Súčasťou kurzov sú aj krátke teoretické vstupy z oblasti najnovších poznatkov v manažmente, tie sú následne prakticky overované a precvičované.