Lyžiarsky teambuilding

Jedinečný tímový zážitok, prekračujúci limity tradičnej lyžovačky.
Kombináciou lyžovania, tímových aktivít na snehu a následne aj v indoor prostredí ponúka unikátny zážitok, obohatený o možnosť relaxu (sauna, masáž, bazén) a získanie individuálnych zručností prežitia v snežnom teréne.

Ciele:

  • posilnenie tímového ducha a spolupatričnosti mimo pracovného prostredia spoločnosti
  • odreagovanie sa od dlhodobého pracovného vyťaženia
  • podpora upevňovania pozitívnych vzťahov a lojality v tíme prostredníctvom spoločne zdieľaných zážitkov

 

Počet účastníkov: 12 - 160