FAQ

 

Každý jednotlivec si nájde spôsob, ktorým sa môže zapojiť do aktivít, pretože kurzy nie sú len o fyzicky náročnom výkone. Veľa priestoru sa dáva tvorivým a komunikačným činnostiam. Nasledujúce riedky vám pomôžu zodpovedať na viaceré otázky, ktoré by ste určite radi pred tréningom položili.