Pre firmy

Každý kurz Štúdia zážitku je originálom šitým na mieru. Do jeho prípravy a realizácie vkladáme dlhodobé skúsenosti, znalosť potrieb firiem a kreativitu.

Podľa povahy potrieb klienta pripravujeme kurzy zamerané na podporu a rozvoj tímovej spolupráce, komunikácie, vedenia ľudí, motivácie, kreativity a ochoty prijímať výzvy.

Súčasne organizujeme tímspiritové programy a súťaže, ktoré podporujú tímového ducha.

Správne zvolené ciele kurzu sú predpokladom pre optimálnu efektivitu celého programu. Program zostavujeme po vzájomnej konzultácii tak, aby sa maximálne zameriaval práve na vaše priority.

Každý kurz je premyslenou kombináciou rôznych typov interaktívnych programov.

Premyslená dramaturgia prináša vyvážený a pestrý sled originálnych programov.

Náročnosť aktivít zodpovedá cieľom kurzu, možnostiam skupiny a aktuálnym podmienkam.

Po každej aktivite nasleduje rozbor - zovšeobecnenie prežitého a prenos do každodennej praxe.

Kurzy pripravujeme celoročne pre rôzne početné pracovné skupiny a v ktorejkoľvek lokalite.

Spolu s programom sme schopní zabezpečiť celú produkciu kurzov - výber ubytovacieho zariadenia, dopravu, fotografie alebo videozáznam z kurzu.