Pre verejný sektor

Práca s rozvojom jednotlivcov a tímov vo verejnom sektore znamená pre Štúdio zážitku výzvu a samozrejme aj spôsob, ako sa zdokonaľovať.

Pracovné kolektívy vo verejnej správe sa vôbec neodlišujú od pracovných tímov v treťom sektore alebo v biznise. Jediné, čo je na nich iné, je to, že sa na ich vzdelávaní alebo ich rozvoji vôbec nepracovalo alebo pracovalo len v obmedzenej miere. Preto Štúdio hľadá cesty a možnosti, ako napomáhať kolektívom a ich lídrom pri zlepšovaní a zefektívnení svojej práce.