Kto sme

 

 

 

 

Boli sme medzi prvými, kto priniesol pojem "teambuilding" na Slovensko. Máme s ním už viac ako 20 rokov skúseností.

Zameriavame sa na:
  • rozvoj jednotlivcov a pracovných skupín,
  • diagnostiku v oblasti tímovej komunikácie a tímovej spolupráce,
  • rozvoj tvorivého riešenia problémov v tíme,
  • riadenie pracovných tímov,
  • rozvoj tímových lídrov.
Vytvárame programy pre:
  • firmy,
  • základné, stredné a vysoké školy,
  • verejný sektor a samosprávu,
  • tretí sektor,
  • osobnostný rozvoj mládeže a dospelých.

Naše programy sú nie len efektívne, ale aj plné netradičných zážitkov.

Pracujeme v indoor aj outdoor prostredí. Naše koncepty a programy sú založené na Kolbovej teórii učenia sa.
Čerpáme z naších viac ako 25 ročných skúseností ako aj českej Prázdninovej školy Lipnice.