Pre tretí sektor

 

Štúdio zážitku bolo založené v roku 1993 ako Nadácia Štúdia zážitku, ktorá podporovala rozvoj osobnosti a tímov prostredníctvom zážitkovej pedagogiky. Za štrnásť rokov svojej existencie, okrem zániku a fúzie, prekonalo Štúdio zážitku všetky druhy zmien, ktoré treťosektorová organizácia zažiť môže. Po odštartovaní prvých tréningov trénerov a inštruktorov v roku 1994 sa ŠZ sústreďovalo na tvorbu otvorených programov pre mládež a dospelých v oblasti rozvoja sociálnych zručností.

V každom programe pre organizáciu z tretieho sektora sa snažíme aplikovať naše skúsenosti z vlastného vývoja a histórie, ktorá bola charakteristická pre väčšinu organizácií pôsobiacich v oblasti vzdelávania neziskových organizácií.

Každý kurz Štúdia zážitku je originálom šitým na mieru. Do jeho prípravy a realizácie vkladáme dlhodobé skúsenosti, znalosť toho, čo organizácie potrebujú a vlastnú kreativitu.

Správne zvolené ciele kurzu sú predpokladom pre optimálnu efektivitu celého programu. Program zostavujeme po vzájomnej konzultácii tak, aby sa v najvyššej možnej miere zameriaval práve na vaše priority.

Každý kurz je premyslenou kombináciou rôznych typov interaktívnych programov. Premyslená dramaturgia prináša vyvážený a pestrý sled originálnych programov.
Náročnosť aktivít zodpovedá cieľom kurzu, možnostiam skupiny a aktuálnym podmienkam.

Kurzy pripravujeme celoročne pre rôzne početné pracovné skupiny a v ktorejkoľvek lokalite.
Spolu s programom sme schopní zabezpečiť celú produkciu kurzov - výber ubytovacieho zariadenia, dopravu, fotografie aj videozáznam z kurzu.