Zahraničné expedície

 

Štúdio zážitku sa zaoberá zážitkovým vzdelávaním jednotlivcov a kolektívov prostredníctvom aktivít v prírode.

Jej hlavným zameraním sú viacdňové expedičné kurzy, ktoré využívajú Outdoor ako nástroj pri budovaní sebadôvery, dôvery jednotlivca ku skupine, tímovej spolupráce, tímových rolí a sociálnych zručností.

Viacero našich klientov sa na tréningoch Štúdia zážitku stretlo so zahraničnými lektormi . Z tejto spolupráce teraz vychádza nový produkt - Zahraničné expedície.

Expedície sú zamerané na putovanie po krajine, ktorú si zvolíte. Na ich realizácii sa podieľa lektor Štúdia zážitku, ktorý pokrýva celé zadanie a realizáciu tréningu. Logistiku a inštruktorské obsadenie zabezpečujú naši partneri.

 • Teambuildingových aktivít
 • Aktivít zameraných na prežitie na súši i vode
 • Netradičné aktivity: lezenie, rafting, morský kajaking, caving, morská navigácia,
 • Komunitný projekt
 • Citychallenge
 • Putovanie z miesta do miesta
 • Budovanie dôvery medzi účastníkmi
 • Prelomenie formálnych vzťahov v pracovnom kolektíve
 • Vytvorenie silných väzieb v rámci spoločných zážitkov
 • Osvojenie si práce v tíme
 • Práca na budovaní dôvery medzi tímovým lídrom a jeho podriadenými
 • Prezentácia zmeny v pracovnom procese
 • Nastavenie pravidiel práce v rámci pracovného kolektívu
 • Odstránie konfliktov z pracovného prostredia
 • Výber nových zamestnancov na riadiace funkcie