Teambuilding

 

Štúdio zážitku verí, že teambuilding je možné využiť ako nástroj rozvoja jednotlivcov a tímov, ale nie je možné ho použiť ako cieľ alebo ako nástroj mimo procesu rozvoja pracovného kolektívu.

Taktiež veríme, že teambuilding je efektívny iba v prípade, ak je opakovaný, pretože zmenu postojov alebo procesov je možné zaznamenať len po istom časovom období.

Vieme, že organizácie v treťom sektore sa snažia pre svojich ľudí robiť čo najviac, alebo poskytovať im veľa možností, ktoré jednotlivci sami využijú. Každá organizácia príde do fázy vývoja, kedy klasické nástroje stmelovania kolektívu už nie sú postačujúce.
Teambuilding je ideálnym nástrojom pre stavbu tímu treťosektorovej organizácie, kde popri netradične využitom čase spolu v tíme dochádza aj k samotnému vzdelávaniu o tom, ako tím pracuje, ako sa nastavujú pravidlá fungovania v tíme a ako je možné zvládať v tíme stres alebo problémové situácie.

Trvanie: 2 - 5 dní.
Počet účastníkov: 4 a viac