Medzinárodný teambuilding

 

Medzinárodný teambuilding je dôležitou súčasťou spoločnej práce treťosektorových organizácií. Štúdio zážitku ponúka teambuildingové akcie pre organizácie, ktoré spolupracujú so zahraničnými partnermi, talentovanou mládežou, alebo potrebujú zorganizovať netradičné stretutie počas konferencií či sympózií.

S medzinárodným teambuildingom sa Štúdio zážitku stretlo po prvýkrát v roku 1999 pri organizácii prvého kurzu pre členov Outward Bound UK. Od toho roku sme organizovali tréningy trénerov alebo medzinárodné tréningy pre organizácie z Veľkej Británie, Nemecka, Belgicka, Švajčiarska, USA a Singapúru.

Naši inštruktori sa zúčastnili certifikovaných tréningov trénerov v Belgicku, Maďarsku, USA a v Českej republike.

Ponúkame kompletné zabezpečenie teambuildingov medzinárodných skupín mládeže a dospelých v slovenskom alebo anglickom jazyku na Slovensku alebo v ktorejkoľvek krajine.