Referencie

 

Nadácie, občianske združenia a medzinárodné organizácie
Anima
Baťa Junior Achievmnent
British Council
Centrum Návrat
Inex
Kvapôčky
Nadácia Intenda
Detské krízové centrum Náruč
Open Society Fund
ORBIS INSTITUTE
Peace Corps
Prázdninová škola Lipnice
Rada mládeže Slovenska
SAIA
Slovenský Skauting
Úsmev ako dar
Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva