Tréningy a vzdelávanie jednotlivcov

Rozvoj jednotlivca je základom rozvoja skupiny. Preto ponúkame samostatné produkty, ktoré prinášajú rozvoj mäkkých manažérskych zručností s dôrazom na ich dôkladné prepojenie s každodennou pracovnou praxou.