Open space - tréning príjmania zmeny

Určite ste už zažili, že Vaša organizácia sa presťahovala zo starých priestorov do nových, ktoré boli navyše obohatené o nové rozmiestnenie pracoviska, o OPEN SPACE.

Skúsenosti v spoločnostiach hovoria o výraznej rezistencii a negatívnom vnímaní tohoto druhu zmeny.

Preto Štúdio zážitku - Outward Bound Slovensko vytvorilo nový produkt na trhu - Tréning OPEN SPACE.

  • Získa prijatie zmeny prostredia zamestnancami ako pozitívny nástroj zmeny vo fungovaní organizácie.
  • Oboznámi zamestnancov so spôsobom práce v novom prostredí.
  • Získa pravidlá práce v novom prostredí, ktoré si vytvorili sami zamestnanci.
  • Prekoná negatívne vnímanie zmeny.
  • Pri úplne nových členoch pracovného tímu okamžite odovzdá pravidlá fungovania bez toho aby musel organizovať ďalšie školenie.
  • Zorientuje sa v spôsobe práce v novom prostredí.
  • Vytvorí si vlastné pravidlá práce a správania sa po presťahovaní.
  • Umožní mu ovplyvniť kvalitu vlastnej existencie v novom prostredí.
  • Úplne nový zamestnanec získa prehľad noriem a zásad práce a ušetrí mu to čas pri zorientovaní sa v novom prostredí