Séria workshopov pre Krízové centrum

V priebehu roka 2014 sme pre klientov Krízového centra v Bratislave - Petržalke zrealizovali sériu jednodňových stretnutí zameraných na sebaspoznanie a spoluprácu.

Krízové centrum umožňuje deťom aj dospelým, ktorí sa ocitnú v krízovej životnej situácii získať čas na vydýchnutie, kým napr. rozhodne súd a pomáha im v riešení v každodených existenčných problémov. Počas prechodného pobytu potrebujú zlepšiť svoje sociálne zručnosti, ktoré často stoja v pozadí ich problému.