Otvorený kurz_Prezentačné schopnosti _7.10.2010

Zamestnanci klientov často komunikujú so zákazníkmi, prezentujú nové výrobky alebo správy za časové obdobie. Počas interaktívnych kurzov sa dozvedia spätnú väzbu na vlastné prezentačné schopnosti, získajú teoretické znalosti o príprave a samotnej realizácii prezentácie, neverbálnej a paraverbálnej komunikácii. Súčasťou kurzu je množstvo cvičení, tipy na zmeny a písomné podklady pre účastníkov.

Rozsah: 1 pracovný deň
Dátum a miesto konania: 7.10.2010, Bratislava
Cena: 99 eur
(Pri absolvovaní 2 kurzov zľava 5%, pri absolvovaní 3 kurzov 10%.)

Témy:

- tréma a práca s ňou
- príprava prezentácie, dôraz na úvod a záver
- praktické precvičovanie s osobnou a konkrétnou spätnou väzbou pre každého účastníka
- cieľová skupina apráca s ňou
- interaktivita prezentácií
- neverbálna, verbálna, paraverbálna komunikácia
- práca s technickými pomôckami
- imidž a vystupovanie

Odborné vedenie:

Mgr. Marie Stracenská: lektorka, konzultantka, žurnalistka. V súčasnosti je vedúcou vydania hlavnej spravodajskej relácie TV Markíza. Pôsobí v Štúdiu zážitku od r. 1994 a špecializuje sa na komunikačné a tvorivé aktivity a téningy.

Kurz je možné zorganizovať aj pre uzavreté skupiny, kde obsah, termín a miesto prispôsobíme požiadavkám klienta. Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa. V prípade záujmu zorganizujeme kurz v akomkoľvek meste.

„Školenia nemusia byť drahé aby boli dobré.“