Spoločný zážitok preverí vzťahy v tíme

(Pravda, 30. 6. 2007)

 

Zážitkové programy sa tešia vo firmách čoraz väčšej obľube a pomáhajú odhaliť, čo sa v zamestnancoch skutočne skrýva. Vychádza sa z princípu, že ak zažijete niečo na vlastnej koži, je to iné, ako keď vám o tom len niekto porozpráva. Sila zážitku je jednoducho nenahraditeľná v každej situácii, tak prečo ju nevyužiť priamo na pracovisku.

Zlepšenie pracovnej atmosféry, rozvíjanie komunikačných schopností v tíme alebo učenie manažérov lepšej spolupráci. To je len niekoľko dôvodov, prečo sa firmy rozhodujú pre vzdelávanie zážitkom. Zamestnanci tak môžu aspoň na chvíľu vymeniť pracovné miesta za zaujímavejšie a otestovať si vlastné schopnosti.

?Zážitkové vzdelávanie by malo zostať vzdelávaním. Situácia je však taká, že vzdelávanie ustupuje do úzadia a zdôrazňuje sa zážitok. Je to predovšetkým pre požiadavky firiem mať rýchle riešenia, ktoré síce nejdú k podstate veci, len pomáhajú rýchlo riešiť nejaký problém v tíme,? objasňuje Peter Benkovič zo spoločnosti Maxman Consultants a podpredseda Profesijného združenia pre zážitkové vzdelávanie.

 

Spoznajte svoje hranice
Firmy často nevedia, aký je vlastne rozdiel medzi bežným a zážitkovým tréningom. Odpoveď ponúka Juraj Surma, riaditeľ Štúdia zážitku - Outward Bound Slovensko. ?Zatiaľ čo na bežnom tréningu lektor prednáša teóriu, ktorú si budete môcť overiť na pracovisku, pri zážitkovom vzdelávaní všetko skutočne aj prežívate. Ste stavaný do rôznych situácií náročných na rozhodovanie a musíte nachádzať nové, originálne riešenia.?
V praxi ľudia poznajú zážitkové tréningy pod pojmami indoor a outdoor. Ako dopĺňa Benkovič, indoor nie je tréning priamo vo firme, iba v miestnosti a outdoor tréning nemusí byť len v prírode. Môže byť aj v centre mnohomiliónového mesta. Príroda však poskytuje širšie možnosti. ?Výhodou vzdelávania vo vonkajšom prostredí je, že aktivity, ktoré riešia zamestnanci na tréningoch, sú modelované odlišne od situácií, ktoré bežne zažívajú v práci. Vonkajšie prostredie tieto ich zážitky viac umocňuje a poskytuje im netradičné formy skúseností,? objasňuje Juraj Surma.

 

Kde vám zvýšia adrenalín
Miesta, kam môžete vyraziť za zážitkami, sú rôzne. ?Všetko vychádza z potrieb klienta. Ak ide o bohatú firmu, ktorá chce navyše zamestnancom dať bonus, tak tréning môže byť vo Francúzsku, v Čile či na Novom Zélande. Vtedy je však zážitok vnímaný ako ocenenie práce, učenie ustupuje do pozadia. Vynikajúci zážitkový tréning môžete mať aj na Záhorí,? zamýšľa sa Peter Benkovič.
Spomínané aktivity nie sú len o fyzicky náročnom výkone. Juraj Surma tvrdí, ak nie ste vyložene športový typ a adrenalín nemáte veľmi v obľube, nemusíte sa obávať. ?Veľa priestoru sa na takýchto tréningoch dáva aj tvorivým a komunikačným zručnostiam, pri ktorých sa môžete naplno prejaviť. Každý program je postavený tak, aby zodpovedal potrebám firmy aj jednotlivca.? Zábava a poučenie v jednom

Zážitkový tréning potrebuje ako minimum aspoň 6-člennú skupinu. Výnimkou však nemusí byť ani 100 ľudí v skupine. Na mieste je však otázka, či si ho môže dovoliť každý. Peter Benkovič objasňuje: ?Zábavné tréningy zamerané na rozvoj tímu, čiže teambuilding, môžu vyjsť firmu na jeden deň od 35 až do 100 korún, závisí to od veľkosti skupiny. Napríklad dobrý dvojdňový tréning môže stáť 6-člennú skupinu od 50 do 75-tisíc korún.? Ako ďalej dodáva, hitom sú jednodňové akcie, na ktorých sa zúčastňuje 50 až 100 ľudí a tento trend potrvá ešte 5 až 7 rokov.

Cvičenia musia rešpektovať vek, psychické a fyzické kapacity ľudí. ?Nemôžeme chcieť od 50-ročných ľudí, často s miernou obezitou, aby robili fyzicky veľmi náročné tímové cvičenia. Psychicky labilných ľudí nemožno zase nútiť k cvičeniam, kde môžu dostať mentálny alebo emocionálny kolaps,? hovorí zo svojich skúseností Benkovič. Pre zážitkové vzdelávanie je totiž dôležitejší proces cvičenia, ako samotné cvičenie.
Program rozvoja tímu má najsilnejší efekt, ak trvá niekoľko dní, prípadne týždňov. Viactýždňové tréningy skrývajú v sebe riziko - môžu viesť k rozvráteniu, a nie posilneniu tímu. V praxi sa osvedčujú najmä programy spájajúce ?inteligentnú? zábavu, jasné ponaučenie, prečo sa niečo podarilo a niečo nepodarilo, trochu fyzickej námahy na prekonanie seba samého a občas aj adrenalín. Podľa Benkoviča je ešte dôležité, aby zážitkové programy odhaľovali podstatu vecí a pomáhali tak jednotlivcom a tímom. ?Bez otvorenej diskusie a spätnej väzby všetkých účastníkov zostáva všetko iba na povrchu,? dopĺňa na záver.

Zuzana Kullová